O nás

Vídeňský spolek ČESKÉ SRDCE má ve svých stanovách zakotvenu časově neomezenou dobročinnost. Jeho prvořadým úkolem je působit v oblasti sociální péče pro děti, mladistvé a dospělé. Umožňuje zakládat pečovatelská a dobročinná zařízení, poskytuje stipendia nadaným dětem, pořádá kulturní akce formou divadelních a filmových představení, organizuje kurzy tělesné zdatnosti, včetně kurzů tanečních. Se zřetelem na přibývající počet seniorů se ČESKÉ SRDCE v posledních letech  věnuje také péči o starší krajany.

Ikdyž v současné době značná část dobročinnosti spolku, směřuje do kulturně-osvětové oblasti, zůstává ČESKÉ SRDCE svým původním principům věrné. Bez jeho podpory by byl česko-slovenský menšinový život ve Vídni nemyslitelný.


Dotazník pro zájemce o členství ve spolku ČESKÉ SRDCE

S veškerými osobními daty se nakládá podle znění zákonů na ochranu osobních údajů: GDPR (angl. General Data Protection Regulation), EU-Datenschutz-Grundverordnung-DSGVO 2018. Údaje nejsou a nebudou poskytovány třetím stranám, slouží pouze pro interní potřebu administrace ČS.