Aktuálně


Schůze širšího výboru Českého srdce se koná

v pondělí 23. září 2019 v 18.00 hodin

v zasedacím sále ČS, Drachengasse 3, Vídeň I.