Aktuálně 


Schůze širšího výboru ČESKÉHO SRDCE se bude konat

27. června 2022 v 18:00 hodin v zasedacím sále ČS,

Drachengasse 3, 1010 Wien