Aktuálně


Schůze širšího výboru ČS se koná v pondělí 29. 10. 2018 v zasedacím sále ČS,

Drachengasse 3, Vídeň I.


Gratulace jubilantům

ČESKÉ SRDCE ODBOR III/XI

17. 10. Heda Hrbková

Naší jubilantce blahopřejeme!


ČESKÉ SRDCE ODBOR V

19. 10. Martin Florian

20. 10. Jarmila Hrnčířová

22. 10. Sylva Hájková

28. 10. Andrea Matoušková-Fluch

Našim jubilantům blahopřejeme!

ČESKÉ SRDCE ODBOR XII

 15. 10. Emílie Kalousková

Naší jubilantce blahopřejeme!

ČESKÉ SRDCE ODBOR II/XX

21. 10. Viktor Brázdil

Našemu jubilantovi blahopřejeme!