Aktuálně


Valná hromada a schůze širšího výboru ČS

se koná v pondělí 26. 11. 2018 v zasedacím sále ČS,

Drachengasse 3, Vídeň I.Gratulace jubilantům

ČESKÉ SRDCE ODBOR III/XI

01. 12. Jiřina Ranglová

Naší jubilantce blahopřejeme!


ČESKÉ SRDCE ODBOR V

24. 11. Libuše Budimírová

29. 11. Kristína Schuchová

Našim jubilantkám blahopřejeme!

ČESKÉ SRDCE ODBOR XII

 20. 11. Karl Hromek

Našemu jubilantovi blahopřejeme!

ČESKÉ SRDCE ODBOR II/XX