Aktuálně 

Schůze širšího výboru Českého srdce se koná

v pondělí 27. září 2021 v 18:00 hodin

v zasedacím sále ČS,

Drachengasse 3, 1010 Wien.